Vinterhvede

Sunde sorter med højt udbytte

Danish Agro sælger et bredt udvalg af hvedesorter i høj kvalitet, hvoraf en stor del er forædlet af vores datterselskab Nordic Seed. Her på siden har vi samlet et overblik over vores sorter, så du har et godt udgangspunkt til at træffe dit sortsvalg.

Få et overblik over vores vintersædssortiment her

Valg af vinterhvede

Nedenfor finder du et overblik over vores topsorter inden for vinterhvede. 

Kalmar - højt udbytte og god sundhed

 • Et af markedets højeste udbyttepotentialer
 • Særdeles sund sort - spar penge på svampebekæmpelse
 • Resistent mod hvedegalmyg - sikrer dig mod tab af udbytte
 • Kan også afsættes som kikshvede - giver dig en højere afregningspris
 • Høj stråstyrke
Læs mere om Kalmar

Torp - foder- og kikshvede

 • Et af markedets højeste udbyttepotentialer
 • Sund hvedesort - spar penge på svampebekæmpelse 
 • Resistent mod kornmosaikvirus - sikrer dig mod tab af udbytte
 • Høj stråstyrke
 • Kan også afsættes som kikshvede - giver dig en højere afregningspris
Læs mere om Torp

Mariboss - industrihvede

 • Velkendt og robuts vinterhvede
 • Markedets eneste gulrustresistente sort
 • Besidder resistens mod Kornmosaikvirus
 • Højt, stabilt faldtal - industrikvalitet
 • Egnet til tidlig såning - høj vinterfasthed
Læs mere om Mariboss

Jensen - brødhvede (ekstra N)

 • Kategoriseret som brødhvede
 • Blandt markedets sundeste sorter
 • Moderat strålængde med god stråstyrke
 • All-round sort til alle jordtyper
Læs mere om Jensen

Elixer - egnet til lavbundsarealer

 • Højt udbytte - afprøvet i Landsforsøg siden 2011 
 • Robust sort, velegnet på lavbundsarealer
 • Den sort, som klarer sig bedst på vandlidende arealer
 • Lav modtagelighed af septoria
Læs mere om Elixer

KWS Lili - brødhvedekandidat

 • Har vist et 2 års gennemsnit på fht. 102 
 • Høj resistens mod bladsygdomme
 • Kort stift strå
 • Buskningstype

Nuffield - NYHED

 • Højtydende foderhvede
 • Højt faldtal - optaget på møllernes kategori II liste (kan afsættes til kiks- og kageproduktion.
 • Kan dyrkes på alle jordtyper - dog ikke velegnet til valdnlidende arealer
 • Kort stift strå
Læs mere om Nuffield

Hvilken type er sorten?

Buskningstype

Sorten sætter mange sideskud. Den har en lav kompakt vækst i efteråret. Det betyder, at den hurtigere kan holde ukrudtet væk. Derudover er sorten ikke så udsat for hård vinter, da den har et lavt vækstpunkt.

Kompensationstype

Sorten er ikke så eksplosiv i sin vækst og kompenserer for eventuelt manglende sideskud ved at danne mange kerner pr. aks.

Vælg den rigtige sort

Find den rigtige sort til dit behov og jordtype

Vores produktkonsulenter står til din rådighed med vejledning og sparring omkring sortsvalget, så du er sikker på at få valgt en sort, der passer til dit behov og din jordtype.

Du kan også deltage i en af vores mange markvandringer, hvor du kan høre mere om de enkelte sorter, og se hvordan de har klaret sig i forsøgene. Se en oversigt over vores markvandringer her.

 

Kontakt vores produktkonsulenter og få sparring til dit sortvalg

Vinterhvede med fordele

Egen forædling via Nordic Seed

 • Kort forbindelse mellem landbruget og forædling via vores datterselskab Nordic Seed 
 • Sorter særligt udviklet til de danske krav til kvaliteter og dyrkningsegenskaber

Bredt udvalg af topsorter

 • Afsætningssikre topsorter i fra Nordic Seed samt udenlandske forædlere
 • Nye og lovende sorter i opformering, som skal være med til at sikre sunde og udbytterige sorter i fremtiden

Kun certificerede sorter

 • Din garanti, din tryghed og et bidrag til dit dækningsbidrag.
 • Ingen udsædsbårne sygdomme 
 • Høj tusindkorns vægt

 • Automatisk indbetaling af forædlerafgift og dermed nye sorter også i fremtiden

Markedets bedste bejdsning - Celestbejdsning

 • Vinterhvede med Celestbejdse giver ekstra værdi og har nogle klare dyrkningsmæssige fordele.

Tidlig levering

 • Vores strategiske såsædsproduktion og dygtige transportplanlægning gør det muligt at sikre tidlig levering.
 • Vores sikre og fleksible produktion på tre moderne såsædsrenserier er geografisk godt placeret mht. fremavlere og distribution til landbruget